Quy chế lương GSBH

BẢNG TÍNH LƯƠNG+THƯỞNG CHO GS
Danh số hằng tháng Lương CBXăngĐ. ThoạiThưởngThu Nhập
 Doanh số <= 40, thu nhập = 10 % Doanh số
>400003000200 1,2004,400
>4100030002001001,2104,510
>4200030002001001,3204,620
>4300030002001001,4304,730
>4400030002001001,5404,840
>4500030002001001,6504,950
>4600030002001001,7605,060
>4700030002001001,8705,170
>4800030002001001,9805,280
>4900030002001002,0905,390
>5000030002001002,2005,500
>5100030004002002,0105,610
>5200030004002002,1205,720
>5300030004002002,2305,830
>5400030004002002,3405,940
>5500030004002002,4506,050
>5600030004002002,5606,160
>5700030004002002,6706,270
>5800030004002002,7806,380
>5900030004002002,8906,490
>6000030004002003,0006,600
>6100030004002003,1106,710
>6200030004002003,2206,820
>6300030004002003,3306,930
>6400030004002003,4407,040
>6500030004002003,5507,150
>6600030004002003,6607,260
>6700030004002003,7707,370
>6800030004002003,8807,480
>6900030004002003,9907,590
Bằng  7030004002004,1007,700
>70000Doanh số > 70000, thu nhập = 7700 + 8 % Doanh số vượt

CÁCH TÍNH DOANH SỐ

 Mỗi Giám sát bán hàng quản lý 4 nhân viên kinh doanh, doanh số của giám sát sẽ cộng dồn tất cả doanh số của nhân viên kinh doanh mình quản lý.

                                                                                                                                                                                                 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2014

                                                                                                                                                                                               Công Ty TNHH XL TM & DV Nhân Thảo