Hợp tác tiêu thụ, xuất, nhập khẩu gỗ hương Châu Phi

– Đường kính gỗ: 30cm – 40cm, chiều dài gỗ: 2m30 – 2m40 trở lên. Mỗi container 20′ chứa khoảng 140 lóng , tương đương với 20 – 21 M3 . Gía CNF tới cảng Hải Phòng hay cảng Sài Gòn là 20.000 USD/ 20′ Container, tương đương với 20 triệu đồng/1m3.

          – Đường kính gỗ: 40cm – 45cm, chiều dài gỗ: 2m30 – 2m40 trở lên. Mỗi container 20′ chứa khoảng 100 lóng , tương đương với 20 – 21 M3 . Gía CNF tới cảng Hải Phòng hay cảng Sài Gòn là 27.000 USD/ 20′ Container, tương đương với 27 triệu đồng/1m3.

2) Gỗ Lim:

          – Đường kính gỗ: 30cm – 30cm, chiều dài gỗ: 2m80. Mỗi container 20′ chứa khoảng 100 lóng , tương đương với 20 – 21 M3 . Gía CNF tới cảng Hải Phòng hay cảng Sài Gòn là 18.000 USD/ 20′ Container, tương đương với 18 triệu đồng/1m3.

          – Đường kính gỗ: 40cm – 40cm, chiều dài gỗ: 2m80. Mỗi container 20′ chứa khoảng 80 lóng , tương đương với 20 – 21 M3 . Gía CNF tới cảng Hải Phòng hay cảng Sài Gòn là 21.000 USD/ 20′ Container, tương đương với 21 triệu đồng/1m3.