Sứ mệnh – tầm nhìn

TẦM NHÌN

“Trở thành Công Ty uy tín số một Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng, sức khỏe và trang trí nội thất phục vu cuộc sống của bạn“

SỨ MỆNH

“Nhân Thảo cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tôn trọng

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.

Công bằng

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Tuân thủ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Đạo đức

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.